Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

QMALA SPÓŁKA Z O.O., ul. Cicha 10, 43-440 Goleszów, NIP: 5482749181.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw skontaktuj się z nami. Możesz skorzystać z formularza kontaktowego na naszej stronie lub napisać na adres e-mail: kontakt@korektytekstu.pl.

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna.

Zakres przetwarzania obejmuje Twoje dane osobowe przekazane dobrowolnie. Dane te zostały przekazane za pośrednictwem naszej strony www.korektytekstu.pl, poprzez wypełnienie i przesłanie formularzy kontaktowych, zapytania w formie rozmowy telefonicznej lub osobistej.

Uzyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu, odpowiedzi na zadane pytanie lub przygotowanie oferty na świadczone przez nas usługi. Dane przetwarzane będą tylko
w zakresie adekwatnym i niezbędnym do realizacji ww. celów.

Prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych (podstawa prawna: Art. 21 RODO).

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych (podstawa prawna: Art. 17 RODO).

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (podstawa prawna: Art. 18 RODO).

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to  miejsce,  masz prawo:
a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu albo o prawach przysługujących Ci na mocy RODO;
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych (podstawa prawna: Art. 15 RODO).

Masz prawo żądać sprostowania tych danych, jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia, jeżeli są niekompletne (podstawa prawna: Art. 16 RODO).

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych (podstawa prawna: Art. 20 RODO).

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Swoje prawa możesz realizować przez zgłoszenie tego, korzystając z danych kontaktowych powyżej.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Wprowadziliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych użytkownika przed utratą, modyfikacją, kradzieżą bądź dostępem ze strony nieupoważnionych stron trzecich.

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Do ochrony danych osobowych stosujemy protokół SSL DV, certyfikat bezpieczeństwa dla domen na serwerach DNS Anycast nazwa.pl. Certyfikat SSL to narzędzie, które szyfruje dane przesyłane drogą elektroniczną pomiędzy serwerem a użytkownikiem w celu uniemożliwienia przechwycenia poufnych danych.

Pliki cookies

Niektóre obszary serwisu www mogą wykorzystywać ciasteczka, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu (np. poprzez zapamiętanie poprzednio otwartych tekstów i szybsze ich ponowne wczytywanie). Ciasteczka są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych. Każdy użytkownik może je wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki. Strona www.korektytekstu.pl korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają.

Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Spółka Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Zmiany w polityce prywatności

QMALA SPÓŁKA Z O.O zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Polityka Prywatności obowiązuje wszystkie osoby odwiedzające nasz serwis.