PortfolioKsięga pamiątkowa na jubileusz 90-lecia działalności Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Wystawa pt. „50 lat historii WBBiB”