Jak policzyć liczbę znaków ze spacjami oraz liczbę stron normatywnych?

Jeśli Twój tekst jest zapisany w innym programie, zaznacz go, skopiuj i wklej do programu Word. Zaznacz fragment tekstu, dla którego chcesz policzyć ilość znaków (albo cały tekst). Z menu wybierz przycisk: Recenzja. Następnie naciśnij przycisk: Statystyka wyrazów. Pojawi się ramka, a w niej pozycja: Znaki (ze spacjami).

Wystarczy, że podzielisz liczbę, którą policzył program przez 1800 (tyle znaków ze spacjami mieści się na stronie normatywnej A4) i otrzymasz liczbę stron normatywnych swojego tekstu.

Skąd mam wiedzieć, jakie poprawki zrobił korektor w moim tekście?

Profesjonalny korektor nanosząc poprawki w programie Word, zawsze pracuje w trybie śledzenia zmian. Niedopuszczalne jest nanoszenie korekty w sposób, którego autor nie może wyraźnie zobaczyć i zaakceptować. Pamiętaj, to Ty ostatecznie decydujesz, które poprawki chcesz zaakceptować, a których nie!

Dodatkowo korektorzy używają komentarzy, żeby przekazać autorowi uwagi dotyczące tekstu. Pracując na tekstach w programie Adobe, korektorzy wykorzystują do nanoszenia poprawek narzędzia dostępne w tym programie, takie jak: adnotacje, znaczniki rysunkowe i komentarze. W tym przypadku również Ty decydujesz, które  zmiany chcesz zaakceptować.

Czym różni się redakcja od korekty?

Redagowanie tekstu polega na kompleksowym opracowaniu danego dokumentu, w taki sposób, żeby przygotować go do publikacji. Redaktor poprawia wszelkie usterki tekstu, nie tylko ortograficzne, gramatyczne, leksykalne, ale również stylistyczne i merytoryczne. Redaktor dostosuje tekst do odbiorcy, żeby był łatwy w odbiorze, przejrzysty i dobrze się czytał. Sprawdzi również numerację stron, rozdziałów, poprawność przypisów, czy też opisów tabel i zdjęć w tekście. W tekstach handlowych i reklamowych redaktor dobierze takie słownictwo, które skłoni Twoich klientów do zakupu. Korektor rozpoczyna pracę po redakcji. Jego zadaniem jest wyeliminowanie błędów, pozostałych po redakcji (ortograficznych, interpunkcyjnych, gramatycznych). Często tekst jest sprawdzany przez dwóch korektorów (przed i po składzie), bo nawet najbardziej wprawne oko nie jest czasem w stanie wyłapać wszystkich błędów.

Zapraszamy na nasze profile:

Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu realizacji Twojego wniosku, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie Polityka prywatności.