Przecinek przed aby

  • Wyraz aby może wystąpić na początku zdania złożonego, może również wprowadzać różne zdania podrzędne w zdaniu złożonym. Stawiamy przed nim przecinek:

Był zbyt zmęczony, aby jechać dalej.

Aby się tego dowiedzieć, musisz przeczytać instrukcję.

  • Wyraz ten może być również użyty w zdaniu w celu wyrażenia wątpliwości lub oczekiwań – nie dajemy wtedy przed nim przecinka, może też rozpoczynać zdania wyrażające na nasze życzenie:

Czy byłeś aby grzeczny?

Aby tylko był grzeczny.

  • Występuje w różnych połączeniach wyrazowych, najczęstsze to aby tylko, które łączy zdania składowe w zdaniu złożonym, stawiamy przed nim przecinek:

Pojedzie byle gdzie, aby tylko pojechać.

  • Wyraz aby niekiedy wchodzi w skład tzw. spójników złożonych (zestawionych), na przykład: dlatego aby, i to aby, jak aby, po to aby, szczególnie aby, tak aby, to znaczy aby, tylko aby, tym bardziej aby, w taki sposób aby, w ten sposób aby, w tym celu aby, z tą myślą aby, że aby. Gdy mamy do czynienia ze spójnikiem złożonym, przecinek postawimy przed całą konstrukcją:

Zrób to szybko, tak aby nikt się nie zorientował.

  • Uwaga, w niektórych zdaniach te zbiegające się wyrazy tylko imitują spójniki złożone:

Zrób to tak, aby nikt się nie zorientował.