Przecinek przed a

Kiedy postawić przecinek przed a:

  • Gdy łączy zdania składowe w zdania złożone:

Miałeś to wysłać tydzień temu, a przyszło dopiero teraz.

  • Gdy wprowadza człon o charakterze dopowiedzenia lub wtrącenia (wtrącenia ujmujemy w dwa przecinki):

 Na obiad była zupa i drugie danie, a nawet deser.

  • Jeśli ma funkcję przeciwstawiania treści:

Ja pójdę do kina, a ty do sklepu.

  • Występuje jako wyraz pełniący funkcję wzmacniającą i nawiązującą, odnoszącą się do jednego wyrazu lub całej wypowiedzi:

A nie mówiłam, że zaśpisz!

  • Przecinek stawiamy też przed połączeniami: a więc, a choć, a gdy, a jeśli, a kiedy, a mianowicie, a ponieważ, a że.

Nie stawiamy przecinka przed a:

  • Jeśli ma funkcję łączenia treści (można a wymienić na i):

 Znalazł się między młotem a kowadłem.

  • Kiedy coś porównujemy:

Fikcja a rzeczywistość.

  • Jeśli występuje między wyrazami powtarzanymi:

Nie lubię go wcale a wcale.